Ziua câmpului: control, experienţă, perspectivă

0
132

La Drochia, din iniţiativa direcţiei agricultură şi prin susţinerea consiliului raional şi a preşedintelui Ion Dascal, joia trecută s-a desfăşurat o activitate practică – Ziua câmpului. Anterior, au fost create 8 grupe în componenţa reprezentanţilor consiliului raional, specialiştilor în domeniu din cadrul serviciilor desconcentrate şi descentralizate în teritoriu. În acţiune au fost implicaţi conducătorii şi specialiştii structurilor economice din sectorul agrar, primarii localităţilor şi comunelor. Scopul de bază a fost trecerea în revistă a nivelului de dezvoltare a culturilor agricole, pregătirea către primul seceriş, dar şi evaluarea activităţii primăriilor în susţinerea agenţilor economici şi dezvoltarea socială a comunităţilor. De la bun început menţionăm, că această intenţie a fost realizată.
Întreprinderile „Grildos-agro” şi „Tehagrodas” sunt vecine, cuprind cam aceeaşi suprafaţă de pământ şi au structuri organizatorice similare. Şi una, şi alta, pe parcursul a mai multor ani, sunt apreciate drept fruntaşe în raion. La Mîndîc am văzut câmpuri frumoase, cu grâu mănos, porumb, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr bine crescute, ce promit o roadă înaltă.

Directorul SRL Grildos-Agro (Mîndîc) Grigore Lupaşcu şi directorul SRL „Tehagrodas” Iurie Dascal (s. Drochia)

– Aşa plantaţii dezvoltate n-am avut din 2008, – a spus cu bucurie directorul SRL „Grildos-agro” Grigore Lupaşcu. – Am avut noroc de ploi bune şi la timp. În rest, colectivul nostru a executat toate operaţiunile tehnologice.
Agronomul-şef al gospodăriei Anatolie Grumeza avea să accentueze, că la Mîndîc bine „s-a prins” grâul de selecţie germană – „Panticus” şi „Dromos”. În spic se coc, în medie, 40-45 de boabe. Nu zăbavă, peste vreo 2-3 săptămâni se va începe recoltarea în masă a grânelor. De către această companie, cu mult sârg se pregătesc combinerii în frunte cu şeful echipei de mecanizatori Victor Cebotari.
– Avem 2 combine mai performante de marca „John Deere”, dar şi 3 „Nive”, pe care le punem la careul gătinţei, – spune Victor Cebotari.
Bucură câmpul deja îngălbenit, ocupat cu orzul „Osnova”. Se prevede o roadă bună, nu mai puţin de 4 tone de boabe la hectar.
Iar sfecla de zahăr a atins mărimea unui pumn de plugar.
– Acum am vrea înainte de a începe strânsul cerealelor şi o ploiţă, – şi-a exprimat dorinţa Grigore Lupaşcu.
E de menţionat un moment. Deşi la Mîndîc este şi surplus de tehnică agricolă, aici muncesc 35 de mecanizatori şi şoferi. 25 de persoane – la făţare, mai sunt antrenaţi încă 120 de localnici la îngrijirea culturilor de câmp, la prăşit.

– Procedăm astfel, pentru a menţine oamenii în sat, a le oferi un loc de muncă bine plătit, – ne-a explicat directorul.
La Mîndîc mai activează şi întreprinderea agricolă „Eco-agro-grup”, ce arendează 900 de hectare de terenuri la Palanca. În fruntea gospodăriei e Veronica Lupaşcu, care cu succes preia experienţa de la directorul SRL „Grildos-agro”.
SRL „Grildos-agro”, s. Mîndîc,
director Grigore Lupaşcu
Grâu de toamnă – 547 hectare
Orz – 145 ha
Porumb – 174 ha pentru grăunţe şi 42 – pentru siloz
Floarea soarelui – 488 ha
Mazăre – 14 ha
Soia – 73 ha
Sfeclă de zahăr – 284 hectare
O situaţie similară celei de la Mîndîc e şi la întreprinderea din satul vecin Drochia. SRL „Tehagrodas”, conducă de Iurie Dascal, gestionează 2088 de hectare de terenuri agricole. Şi aici toate culturile sunt îngrijite ca la carte.
– Noi arendăm pământ şi în teritoriul primăriei Şalvirii Vechi, – a comunicat Iurie Dascal. – Şi aici, şi acolo respectăm strict tehnologiile agricole şi obţinem roade bune.
Cu regret, la „Tehagrodas”, la nivel de 60 la sută a fost afectată roada de fructe. E o pierdere considerabilă.
SRL „Tehagrodas”,
s. Drochia, director Iurie Dascal
Grâu – 620 hectare
Orz – 50 ha
Porumb – 400 ha
Floarea soarelui – 600 ha
Sfeclă de zahăr – 180 ha
Plantaţii pomicole – 160 ha, inclusiv 70 ha în rod
Primarii satelor Mîndîc Ion Lupaşcu şi Drochia Dumitru Marcu, a comunelor Palanca şi şalvirii Vechi Pavel Bejenari şi Fiodor Maranciac participând la „Ziua câmpului” şi-au exprimat satisfacţia că agenţii economici din teritoriu acordă un suport eficient în dezvoltarea infrastructurii localităţilor şi susţinerii financiare a cetăţenilor. Spre exemplu, Grigore Lupaşcu a alocat 21 mii de lei pentru amenajarea unui izvor, alte 80 de mii – la confecţionarea şi instalarea postamentului pentru o răstignire. Iar în satul Drochia deja în acest an SRL „Tehagrodas” a alocat peste 10 mii de lei pentru lucrările de amenajare.
Primăriile, la rândul lor, organizează echipe de voluntari la paza roadei pe câmpurile gospodăriilor.

În cadrul totalizării rezultatelor controlului reciproc Grigore Lupaşcu a menţionat mai multe momente benefice ce au influenţat ameliorarea situaţiei în agricultură. În primul rând, companiile prestatoare de servicii au redus preţurile la chimicale, în special la erbicide. Recent au scăzut şi cele pentru motorină.
– Se vede, că, totuşi, au ajuns până la ei şi conducerea ţării rugăciunile agricultorilor. Căci ce se întâmplă? Cumpărăm – ne dictează preţurile. Vindem – tot ei şi nu noi stabilim preţurile, – a menţionat Grigore Lupaşcu.
Ion Dascal, preşedintele raionului, care a participat la „Ziua câmpului” la Ţarigrad şi Ochiul Alb, dar a reuşit să ia cunoştinţă de activitatea grupului „Mîndîc – Drochia” a apreciat în plan pozitiv această formă de activitate.
– S-au auzit voci, că controlul reciproc e ceva depăşit, de stil sovietic. Dar ne-am convins că nu-i chiar aşa. S-a trecut în revistă nu numai situaţia la moment, dar s-a făcut şi un schimb de experienţă, de opinii. Conducătorii şi specialiştii şi-au expus planurile de dezvoltare pentru viitor, au „divulgat” secretele cu cine e mai rentabil de dezvoltat afacerile şi cine sunt nişte „lipitori” ai agenţilor economici din agricultură. Adică, sper că nu am dat greş, organizând o astfel de activitate, – a spus preşedintele raionului Ion Dascal.

Până în prezent, în regiunea noastră doar la Drochia a fost desfăşurată „Ziua câmpului”. Primii iniţiaseră o aşa activitate floreştenii, dar din cauza condiţiilor climaterice, data desfăşurării acestei acţiuni de două ori a fost transferată, ca apoi să fie abandonată. La Soroca rămân, până ce, indecişi. La Donduşeni aşa ceva nu practică de treisprezece ani, iar la Ocniţa au uitat de controlurile reciproce.
După cum s-a văzut la Drochia, iar în anii precedenţi foarte efectiv era organizată „Ziua Câmpului” la Floreşti, astfel de activităţi nicicum nu afectează imaginea conducătorilor şi specialiştilor din gospodării. Deşi ei sunt stăpânii şi responsabilii de situaţie, controlul reciproc, totuşi, îi mobilizează la perfectarea activităţii şi lichidarea „mărunţişurilor” cu care s-au deprins, dar pot încurca în lucru.
Şi apoi, unde s-ar putea atât de liber, la faţa locului de discutat despre „nevoile” ce le au, de cine să se ferească ca să nu-i amăgească la preţ şi calitate sau să-şi facă planuri pentru ziua de mâine. Consfătuirile, conferinţele şi seminarele pierd în punctaj în faţa „Zilei Câmpului”.
Am aflat în acea zi şi de un caz amuzant, dar care merită să nu-l trecem cu vederea. Cineva i-a reproşat lui Iurie Dascal, că el astă primăvară a oprit mecanizatorul ce lucra la afânarea solului zicându-i să facă o partidă în cărţi de jucat.
– Am văzut, că treaba nu merge bine şi l-am oprit. Am jucat în „seca” şi am pierdut. Să vedeţi, două norme a făcut tractoristul în acea zi. Ai fost înaripat că l-a „bătut” pe director. E un factor psihologic şi noi nu trebuie numai prin strigăte şi ameninţări să-i mobilizăm pe oameni. Asta e democraţie, fraţilor, – a răspuns la reproş Iurie Dascal. – Nu recomand ca cu toţii să oprim tractoarele şi să ne jucăm în cărţi. Dar sunt cazuri, că poate şi aşa se poate de procedat.
– Îmbinând lucrurile serioase cu momentele de relaxare se poate de ajuns la rezultatul scontat. Numai, vedeţi, stimaţi colegi, când, cu cine şi pentru ce face să jucaţi, – a comentat aceste argumente Grigore Lupaşcu.

Boris TODIREL

PUBLICITATE