Gala Olimpicilor și-a desemnat câștigătorii la Florești

0
199

Direcţia Generală Educaţie Florești a organizat în premieră Gala Olimpicilor 2019 care a avut loc la 12 iunie în Casa de Cultură din or. Floreşti. Scopul evenimentului a fost stimularea şi valorificarea potenţialului elevilor şi profesorilor cu performanţe, susţinerea şi motivarea acestora pentru creşterea profesională. Această activitate a încununat eforturile depuse pe parcursul anului şcolar și a întrunit elevi, cadre didactice, manageri şcolari, părinţi şi mulți oaspeţi.

Şeful Direcţiei Generale Educaţie, dl Tudor Tertea a dat startul programului, specific unei lecţii de bilanţ, a succeselor şi realizărilor elevilor la olimpiade/concursuri, turnee raionale, republicane şi  internaţionale. Au fost evidenţiate rezultatele obţinute de elevi, drept dovadă a unui învăţământ de calitate.

Elevii şi profesorii au fost felicitaţi de Preşedintele raionului Floreşti, dl Ştefan Paniş, prezent la eveniment, care a remarcat domeniul educaţiei o prioritate a autorităţilor publice locale şi că în agenda de lucru a  conducerii raionului se regăsesc în prim plan activităţi ce sporesc calitatea serviciilor de care beneficiază copiii, tinerii, precum și acţiuni concrete ce îmbunătățesc calitatea  educației.

Doamna Larisa Novac, șef adjunct al direcţiei, a moderat cu multă iscusinţă activitatea grandioasă, în parteneriat cu colaboratorii Direcţiei Generale Educaţie.

Într-o atmosferă solemnă, pe potriva aurei evenimentului, în scenă au fost invitaţi premianţii galei:

Participanți la Olimpiadele Republicane:

 1. Buliga Maxim de la Liceul Teoretic ,,Anton Cehov” or. Floreşti, care a obţinut Diplomă de gradul I la Olimpiada Republicană de Limbă şi literatură rusă (limba de instruire), profesor Iarţeva Elena;
 2. Barbaroş Cătălina de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Floreşti, care a obţinut Diplomă de gradul II la Olimpiada Republicană de limbă şi literatură română (limba de instruire), profesor Sulima Veronica;
 3. Liholetova Lidia de la Liceul Teoretic ,,Anton Cehov” or. Floreşti, care a obţinut Diplomă de gradul III la Olimpiada Republicană de Limbă şi literatură rusă (limba de instruire), profesor Tapilin Elena;
 4. Munteanu Daniela de la de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Floreşti, care a obţinut Diplomă de gradul III la Olimpiada Republicană de limbă engleză, profesor Loghinescu Mariana;
 5. Cundasov Natalia de la Liceul Teoretic ,,Anton Cehov” or. Floreşti care a obţinut Diplomă de gradul III la Olimpiada Republicană de Educaţie fizică, profesor Sinţov Victor.

Campioni la turneele republicane şi internaţionale:

 1. Ivanes Cătălin, care a participat la Cupa mondială de Jiytaido, organizată în or. Bacu, Azerbanjan şi a obţinut locul III la categoria de până la 70 kg;
 2. Muntean Cristian, care a obţinut premiul I la Campionatul Republicii Moldova de K-1;
 3. Antrenor Stadnic Igor, secţia de arte marţiale Karate, Centrul de Creaţie al Copiilor din or. Floreşti.

Diplome şi premii băneşti au primit și elevii Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din or. Floreşti, campioni ai Republicii Moldova şi turneelor internaţionale la lupte greco-romane:

 1. Bajura Oleg, categoria de greutate 45 kg;
 2. Zabica Vasile, categoria de greutate 48 kg;
 3. Burlădeanu Cătălin, categoria de greutate 65 kg;
 4. Pascaru Valentin, categoria de greutate 62 kg;
 5. Profesor, antrenor Grosu Sergiu;
 6. Seniatinschi Denis, categoria de greutate 38 kg,
 7. Profesor antrenor, antrenor emerit al RM la lupte greco-romane, Bogdan Iurie.

Campionii RM şi a turneelor internaţionale la gimnastica artistică;

 1. Vitrovii Ioana, campioană la categoria a II la gimnastică artistică;
 2. Vitrovii Victoria- campioană la categoria I la gimnastica artistică,
 3. Profesor antrenor, Lucinschi Elena.

Diplomă s-a acordat echipei de forbal U-17 a Şcolii Sportive din or. Floreşti care s-au plasat pe locul I în cadrul Campionatului Republicii Moldova, zona Nord, totodată echipa este deţinătoare a Cupei Moldovei în cadrul Campinatului Republicii Moldova, antrenor Litra Sergiu.

Învingătorii concursului republican “ La izvoarele înţelepciunii”:

 • Diplomă de gradul II s-a acordat elevei clasei a IX-a, Procopii Dumitriţa, gimnaziul Caşunca, coordonator Ciupac Melania;
 • Menţiune s-a acordat elevei clasei a XI-a, Lazarenco Lia, Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Floreşti, coordonator Olaru Ludmila;
 • Menţiune s-a acordat elevei, Ţară Cătălina, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Floreşti;
 • Coordonator Bagrin Nina.

Totodată cu diplome şi premii băneşti au fost premiați și profesorii, câştigători ai concursului “Pedagogul anului, 2019”:

Nominaţia  „ Profesorul anului”

Locul I, premiu în valoare de 5000 lei – Procopii Marina, profesoară de matematică, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Floreşti;

Locul II, premiu în valoare de 4000 lei – Panfil Ina, profesoară de educaţie muzicală, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Floreşti;

Locul III, premiu în valoare de 3000 lei – Ţehman Galina, profesoară de educaţie tehnologică, gimnaziul Gura Căinarului;

Locul III, premiu în valoare de 3000 lei – Dragan Natalia, profesoară de matematică, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Floreşti;

Locul III, premiu în valoare de 3000 lei – Costrov Elena, profesoară de limbă engleză, Liceul Teoretic Ştefăneşti.

Nominaţia „ Învăţătorul anului”

Menţiune, premiu în valoare de 2000 lei – Calmaţui Svetlana, învăţătoare, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Floreşti.

Diplome de excelenţă au fost acordate elevilor învingători ai concursului raional „Elevi dotaţi” pentru reuşite academice deosebite şi performanţe la concursurile şi/sau olimpiade raionale/republicane/internaţionale:

Învăţământul liceal

 • Stoica Dumitru, clasa X-a, Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Floreşti
 • Tamazlîcari Ana, clasa X-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Rabovilă Adriana, clasa XI-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Munteanu Vadim, clasa XII-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Munteanu Daniela, clasa XII-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Barbaroş Cătălina, clasa XII-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Besedina Nelli, clasa XII-a, Liceul Teoretic „ Anton Cehov” Floreşti;
 • Liholetova Lidia, clasa XII-a Liceul Teoretic „ Anton Cehov” Floreşti.

Învăţământul gimnazial:

 • Rusu Cătălin, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Prodan Daniel, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Guţan Nicoleta, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Rusu Nicoleta, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Ciobanu Alina, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Floreşti;
 • Nagrineac Ilie, clasa a VIII-a, Gimnaziul „ Vasile Alecsandri” Mărculeşti;
 • Zdraguş Mihaela, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Ştefăneşti.

Identificarea şi susţinerea elevilor dotaţi  a fost posibilă în cadrul  Olimpiadelor şcolare la disciplinele de studii, organizate în  toate cele 37 instituţii de învăţământ secundar, ulterior la etapa raională au participat 493 elevi din 35 instituţii de învăţământ secundar. Celor 177 elevi şi 183 profesori premianţi au fost acordate diplome şi premii băneşti pentru rezultate deosebite, înregistrate în cadrul Olimpiadelor Raionale la disciplinele de studii.

Diplome şi premii băneşti au fost acordate instituţiilor de învăţământ  în semn de preţuire pentru profesorii şi elevii care s-au evidențiat prin performanţă, contribuid la plasarea instituţiei pe Locul I, II, III în rândul liceelor sau gimnaziilor, conform rezultatelor olimpiadelor raionale la disciplinele de studii.

Licee:

Diplomă de gradul I  – Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Floreşti;

Diplomă de gradul II- Liceul Teoretic ,,Anton Cehov” or. Floreşti;

Diplomă de gradul III-  Liceul Teoretic „Miron Costin” or. Floreşti.

Gimnazii:

Diplomă de gradul I – gimnaziului satului Cunicea;

Diplomă de gradul II – gimnaziului „ Petru Lucinschi” satul Rădulenii Vechi;

Diplomă de gradul II – gimnaziului satului Iliciovca;

Diplomă de gradul II – gimnaziului „Mihai Eminescu” or. Ghindeşti;

Diplomă de gradul III – gimnaziului satului Prajila;

Diplomă de gradul III – gimnaziului „Vasile Alecsandri” or. Mărculeşti.

Evenimentul a culminat cu decernarea diplomelor  instituţiilor de învăţământ în semn de distinsă apreciere a  prestației  artistice  deosebite, în cadrul concursurilor extrașcolare raionale și cultural-artistice republicane: În scenă au urcat reprezentanţii următoarelor instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Ion  Creangă” or. Florești, Gimnaziul ,,Vasile  Alecsandri” or. Mărculești, Liceul Teoretic s. Cuhureștii de Sus, Liceul Teoretic ,,Miron Costin” or. Florești, Liceul Teoretic s. Ștefănești, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Florești, Gimnaziul s. Gura Camencii, Gimnaziul „Eustafie Popescu” s. Băhrinești, Gimnaziul s. Cernița, Gimnaziul „Constantin Stere” s. Ciripcău, Gimnaziul s. Ciutulești, Gimnaziul s. Coșernița, Gimnaziul s. Cuhureștii de Jos, Gimnaziul s. Cunicea, Gimnaziul s. Domulgeni, Gimnaziul s. Japca, Gimnaziul s. Napadova, Gimnaziul s. Prajila, Gimnaziul „Petru Lucinschi” s. Rădulenii Vechi, Gimnaziul s. Roșietici, Gimnaziul s. Sevirova, Gimnaziul s. Temeleuți, Gimnaziul s. Zăluceni.

Organizarea şi desfăşurarea Galei Olimpicilor, 2019 a fost posibilă datorită susţinerii şi suportului Consiliului raional Floreşti, iar în acest sens au fost alocate mijloace financiare în sumă de 121,9 mii lei.

Elevii talentaţi ai dnei Inei Panfil şi a dlui Igor Costanda, profesori la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Floreşti au întregit activitatea prin numere artistice pline de emoţii pozitive.

Cu speranţa că Gala Olimpicilor a reprezentat multe momente de recunoştinţa şi apreciere pe care le merită elevii, profesorii şi părinţii, exprimăm mulţumirea că ne-au fost alături şi că împreună am reuşit să desfășurăm această întâlnire specială a protagoniştilor cunoaşterii intelectuale, care au adus odă Excelenţei.

Liliana Todiraş, specialist superior, Direcţia Generală Educaţie

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.