Vrei să devii polițist?

0
203

DOREȘTI să fii un ofițer exemplar cu studii superioare juridice?
-Să-ți protejezi eficient comunitatea și societate?
-Ca în țara ta să fie ordine și să respecte legea?
-Să contribui la combaterea criminalității?
-Să ai un loc de muncă garantat după absolvire?
-Să activezi într-un sistem reformat și eficient?
ALEGE
Academia ,,Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.În cadrul celor două facultăți se pregătesc specialiști pentru MAI și organele de aplicare a dreptului din R. Moldova.

Facultatea de ,,Drept”
Domeniul general de studii Drept

Ciclu I-studii superioare de Licență(cu frecvență)
(240 ECTS/ 4 ani de studii cu finanțare bugetară)

Domeniul de formare profesională Drept
Specialitatea: Drept
Specializări:
-Drept penal. Activitatea de urmărire penală(ofițeri de urmărire penală)
-Investigarea fraudelor (ofițeri de investigații)
-Expertiza criminalistică(experți criminaliști)

Ciclu I -studii superioare de Licență(cu frecvență redusă)
(240 ECTS/5 ani de studii cu finanțare bugetară)
Specializări:
-Ordine publică
-Drept penal. Activitate de urmărire penală
-Activitatea specială de investigații

Ciclu I Licență(cu frecvență redusă pe bază de contract)
(240/ ECTS/ 4-5 ani de studii)
Specializări:
-Drept penal. Activitatea deurmărire penală
-Drept economic

Facultatea Securitate civilă și ordine publică
Domeniul general de studii Protecție pază și securitate

Ciclu I- studii superioare de Licență(cu frecvență)
(180 ECTS/ 3 ani de studii cu finanțare bugetară)
Domeniul de formare profesională Protecția persoanelor și a proprietății
Specialități:
-Securitate civilă și publică
– Securitatea frontierei
Specializări:
-Investigații speciale
– Securitate penetenciară
– Carabineri
-Securitatea frontierei

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNTRUNEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:
-să atingă vîrsta de 18 ani și să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
-să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei comisiei medicale speciale a MAI;
-să posede studii liceale;
-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită acceptate de societate;
-să nu aibă antecedente penale sau să nu se afle sub urmărire penală pentru săvîrșirea de infracțiuni.

Persoanele care doresc să facă studii la ,,Academia Ștefan cel Mare” să se adreseze la Inspectoratul de Poliție Soroca în Secția resurse umane, pe adresa mun. Soroca, strada Ion Creangă 18.
La nr. de telefoane: 0-230-2-08-14; 060410022

PUBLICITATE