Avarie la obiect chimic periculos – aplicație

0
143

Recent la întreprinderea ÎIS ,,Acvanord” a fost desfăşurat o aplicaţie în domeniul protecţiei civile cu tematica ,,Avarie la obiectul chimic periculos cu scurgerea substanţei puternic toxice CLOR. Scopul acestei aplicaţii este verificarea şi aprecierea stării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale şi lichidarea posibilelor consecinţe ale calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor.

Formaţiunile protecţiei civile a întreprinderii au avut posibilitatea de a demonstra capacităţile atît practice cît şi teoretice de intervenţie şi de acordare a primului ajutor medical sinistraţilor.

La antrenamentul dat a fost emitat modul de lichidare a scurgerii substanţei toxice, la fel echipa de salvare au  evacuat din zona afectată doi sinistraţi. De către echipa sanitară a întreprinderii a fost acordat primul ajutor medical sinistraţilor care în urma avariei au suferit diverse traumatisme, arsuri şi intoxicaţii.

Este de menţionat faptul că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 282 din 14.03.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile” astfel de aplicaţii se desfăşoară în primării o dată la patru ani, la obiectivele economice- o dată la trei ani, iar la obiectivele industrial periculoase-anual.

Pe teritoriul raionului Soroca sunt amplasate 4 abiecte industrial periculoase din punct de vedere chimic:

Fabrica de brînzeturi or. Soroca- unde la staţia de compresoare se foloseşte substanţa puternic toxică Amoniac, ÎIS ,,Acvanord”- se foloseşte substanţa puternic toxică Clor, la fel şi două staţii de distribuire a gazului natural(s. Hristici, s. Parcani) unde se foloseşte substanţa puternic toxică etilmercaptan.

Toate substanţele toxice date în caz de izbucnire a unei situaţii excepţionale au proprietatea de a se răspîndi foarte rapit în mediul înconjurător provocînd daune considerabile populaţiei sau chiar şi decese.

Ofiţer SPC al DSE Soroca

căpitan al s/intern

Doga Eugeniu

 

PUBLICITATE