Pompierii şi salvatorii sărbătoresc ziua profesională

0
607
Foto: Ludmila Talmazan

Devotament, Curaj și Sacrificiu

Direcţia Situaţiilor Excepţionale Soroca reprezintă o componentă importantă în domeniul asigurării securităţii populaţiei şi teritoriului în condiţii de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, lucru ce s-a demonstrat la mai multe intervenţii majore. Responsabilitatea pe care o au este de a depune toate eforturile în vederea realizării  sarcinilor stabilite prin lege în activitatea de prevenire şi intervenţie. Efectivul direcţiei este apt pentru intervenţii în caz de declanşare a situaţiilor excepţionale.

Sarcinile de bază ale Direcţiei Situaţiilor Excepţionale Soroca sunt:

 • conducerea nemijlocită a sistemului teritorial al protecţiei civile;
 • exercitarea supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, organizarea protecţiei populaţiei, bunurilor materiale şi teritoriului municipiului, raionului în caz de situaţii excepţionale şi incendii;
 • executarea lucrărilor de salvare deblocare şi altor lucrări de urgenţă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale;
 • organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a organelor de conducere, forţelor protecţiei civile teritoriale, obiectivelor economice şi populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşarea a situaţiilor excepţionale;
 • efectuarea măsurilor în regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.

Pe parcursul  anului 2018 în cadrul DSE Soroca ( Soroca, Drochia, Floreşti) subunităţile salvatori şi pompieri au efectuat 1121 de intervenţii, cea ce constituie cu 115 intervenţii  mai mult, în comparaţie cu anul 2017.

  Pe parcursul anului 2018 în cadrul DSE Soroca numărul de incendii  a constituit 123 incendii faţă de 97 incendii din anul precedent. În cadrul DSE Soroca au avut loc 41 incendii,  în cadrul  SSE Drochia 29, SSE Floreşti 53 incendii. Acestea au condus la pagube materiale în sumă de 3 mil 800 mii  lei,  şi decesul a 7 persoane. Datorită intervenţiei prompte a salvatorilor şi pompierilor de la incendii au fost salvate 11 persoane şi bunuri materiale de peste 11mln 861 mii lei.

Principalele împrejurări care au determinat producerea incendiilor şi a victimelor omeneşti au fost incendiere  intenţionată– 15 incendii, imprudenţa în timpul fumatului-11 incendii, soldate cu 2 decese, nerespectarea  regulilor de AÎI la exploatarea  sobelor şi a canalelor de evacuarea fumului -28 incendii, Î.R. de exploatarea echipamentului electric – 29 incendii, scurt circuit – 2 incendii, scurt circuit a firelor electrice a transportului auto – 12 incendii, jocul copiilor cu focul – 3 incendii, nerespectarea RAÎI la exploatarea instalaţiilor cu gaze – 2 incendii, iar 21 incendii s-au produs din alte cauze de imprudenţa cu focul.

Mihai Borș, șeful DSE Soroca

 

Activităţile inspectoratului Apărării Împotriva Incendiilor

De către colaboratorii DSE Soroca în scopul asigurării apărării împotriva incendiilor pe parcursul  anului 2018 a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la obiective control operativ 288 şi 16256 case de locuit. În urma  evaluării riscului de incendiu la obiective şi în sectorului locativ  în domeniul AÎI au fost instruite 50227 persoane.

 

De asemenea, au fost realizate 6 campanii de importanţă majoră pentru cetăţeni şi anume:

 • Campania de prevenire a înecurilor în perioada sezonului rece;
 • Campania de prevenire a incendiilor în perioada rece a anului;
 • Campania de prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor pascale;
 • Campania de prevenire a riscurilor în rândul minorilor „Salvăm prin prevenire”;
 • Campania de prevenire a înecurilor în perioada estivală .
 • Campania privind minimalizarea riscului de producere a cazurilor de incendii şi intoxicaţiilor ”O casă protejată – o viaţă salvată”, încadrul căreia în comun cu APL în raionul Soroca, Drochia și Florești au fost montate detectoare autonome de fum.

   Desfăşurarea concursului regional ,,Şcoala bărbăţiei”

 La data de 11.05.18 pe teritoriul stadionului raional Soroca  a fost desfăşurat un concurs cu genericul ,,Şcoala bărbăției 2018”. La eveniment au participat 9 echipe din raioanele Soroca, Drochia, Floreşti. În total 108 copii şi 25 cadre didactice. Conform statelor de organizare pentru Direcţia Situaţii Excepţionale Soroca sunt stabilite 125 de unităţi, dintre care 29 – corpul de comandă, 95 – efectivul de trupă şi 1 salariat civil.  Scopul acțiunilor este de ai face pe copii să fie pregătiți teoretic, practic și psihologic să reziste unei situații de risc cum ar fi seismele, incendiile, inundațiile sau alunecările de teren.

Felicitări

 Sărbătoarea profesională Ziua Salvatorului este un bun prilej de a exprima aprecierea pentru bărbăția prin care vă manifestați, cîștigînd pe bună dreptate stima și respectul cetățenilor. În data de 5 aprilie, în Republica Moldova  sărbătorim Ziua vitejiei, a curajului şi a devotamentului, îmbinate toate în nobila meserie de salvator. Din partea mea, pentru întreg efectivul DSE Soroca și subdiviziunilor subordonate, aduc sincere urări de felicitare cu ocazia zilei profesionale, pentru eforturile depuse în prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de risc, pentru devotamentul şi sacrificiul demonstrat zi de zi. și Vă doresc să aveți curaj, vitejie, să purtați în continuare în inimi triumful demnităţii, iar în gînduri – simţul responsabilităţii, deoarece aveți ca misiune salvarea vieții omenești, precum și asigurarea protecției și liniștii cetățenilor.

 Șeful DSE Soroca,

colonel al serviciului intern BORŞ Mihail

 Nimeni nu este uitat, nimic nu se uită

Stimați, foști angajați și veterani ai serviciului, ori de câte ori ați fost solicitați de cetăţeni, ați reuşit să vă mobilizați la maxim pentru a ajuta oamenii. Cu prețul vieții dumneavoastră ați salvat zeci de vieți omenești și nu ați stat nici o clipă pe gânduri atunci când a fost nevoie să intervenți pentru a-i ajuta pe cei ajunși la nevoie.

Din numele  direcției și al meu personal, vă felicit cu sărbătoarea profesională și vă mulțumesc pentru devotamentul și sacrificiul de care dați dovadă în munca de zi cu zi. 

Șeful DSE Soroca,

colonel al serviciului intern BORŞ Mihail

 

 Cu ocazia zilei de naştere a șefului DSE Soroca, colonel al serviciului intern Mihail Borş, întreg efectivul Direcţiei Situaţii Excepţionale Soroca, adresează cele mai sincere urări de bine şi sănătate, succese şi prosperitate. Fie ca această zi frumoasă să vă aducă bunăstarea în casă, zîmbete voioase şi fericire, linişte şi pace în suflet, putere de a vă bucura de fiecare clipă, realizarea celor mai nobile intenţii, prosperitate, vise împlinite şi armonie deplină. Munca pe care o depuneţi zi de zi să Vă aducă satisfacţie şi progres, iar situaţiile cu care vă confruntaţi să vă facă mai puternic şi dornic de a îmbunătăţi calea profesională pe care aţi ales-o. Vă dorim multă sănătate, linişte şi siguranţă, spor la muncă şi bucurie de la cei dragi!

 LA MULŢI ANI!!!

Efectivul DSE Soroca

PUBLICITATE