Uniunea Europeană va oferi asistență tehnică pentru dezvoltarea zonelor rurale din țara noastră

0
59

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) au semnat recent un memorandum de cooperare cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și partenerii acesteia, în vederea realizării proiectului cu finanțare din partea Uniunii Europene „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”. Valoarea totală a proiectului constituie circa 9 milioane de euro.

Proiectul are drept scop creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea culturii de soia în lanțul valoric național și global, precum și consolidarea infrastructurii de apă și sanitație în zonele rurale prin evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir.

Astfel, până în anul 2021, fermieri, producători agricoli, procesatori, organismele de certificare, instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE.

Alexander Karner, Șeful Biroului de Cooperare a Agenției Austriece de Dezvoltare Chișinău: „Prima preocupare de bază este să gestionăm într-un mod cât mai profesionist grantul acordat de către Uniunea Europeană, un grant foarte oportun în contextul actual dificil în care se află agricultura în Republica Moldova. Ne vom ocupa de implementarea proiectului DevRAM, în special de activitățile legate de creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea culturii de SOIA în lanțurile valorice naționale și globale. Ne dorim să vedem un produs final de calitate fabricat in Moldova atât pentru piața internă, cât și pentru piețele externe, inclusiv pentru cele europene”.

În contextul memorandumului semnat, Secretarul General de Stat, Iurie Ușurelu, a precizat că: „Vom asigura cooperarea în ceea ce privește coordonarea generală a Proiectului DevRAM, dar mai suntem și responsabili de a include și califica activitățile Proiectului DevRAM drept acțiuni permanente în documentele strategice naționale și sectoriale, care urmează a fi elaborate”.

Prin semnarea documentului MADRM, MECC și ADA și-au exprimat acordul de a susține împreună proiecte reciproc avantajoase, precum și de a promova direcții noi de cooperare și dezvoltare rurală în țara noastră. Memorandumul evidențiază principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru activitățile care se vor realiza între părțile semnatare.

Igor Șarov, Secretar General de Stat a subliniat: „Ne-am asumat să asigurăm dezvoltarea standardelor ocupaționale, calificărilor profesionale, curriculei instituțiilor de învățământ profesional tehnic din sectorul agroalimentar. Acestea vor fi incluse drept acțiuni în planurile anuale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anii 2019, 2020 și 2021”.

PUBLICITATE