Dezbateri electorale în direct. Circumscripția uninominală 1 Briceni. Invitați: Zinaida Grecianîi (PSRM) Anatolie Creciun (PCRM)

0
156

 

„Ziarul Nostru” în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente din Republica Moldova au iniţiat organizarea unor dezbateri electorale cu prezenţa candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripţiile uninominale nr.1 Briceni – Ocniţa şi nr. 2 Ocniţa-Donduşeni.

Acţiunea se desfăşoară conform unui regulament sincronizat cu prevederile Codului Electoral. Pentru aşi expune platforma de activitate, a răspunde la întrebările redacţiei „ZN” şi alegătorilor, a face schimb de opinii între concurenţi şi a se adresa cu apeluri către electoratul său, se acordă proporţional câte 10 minute de timp cronometrat.

Dezbaterile se transmit în direct prin reţeaua Internet www.ziarulnostru.info  şi în variantă mai redusă se publică în paginile „Ziarului Nostru”.

Primul a participat la dezbateri Anatolie Creciun, candidat din partea Partidului Comuniştilor din republica Moldova pe circumscripţia naţională pe lista de partid şi cea uninominală pe circumscripţia nr.1 Briceni-Ocniţa. La această rundă a fost invitată şi Zinaida Greceanîi, ce candidează concomitent pe circumscripţia naţională, dar şi pe cea uninominală nr.1 Briceni-Ocniţa din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Deşi a confirmat prezenţa, cu regret, din cauza unor circumstanţe motivate, dna Zinaida Greceanîi, nu a avut posibilitatea să participe la această rundă de dezbateri.

Moderatoarea evenimentului a fost redactorul-şef al „Ziarului Nostru” Natalia Vrancean.

Anatolie Creciun: „Împreună cu poporul,  vom opri reformele antistatale”

Anatolie Creciun s-a născut în satul Larga, raionul Briceni în 1963. A absolvit facultatea de economie şi merceologie a Universităţii de Stat din Chişinău. A activat în domeniul comerţului şi businessului. Din 2016 deţine funcţia de prim-secretar al comitetului raional Briceni al PCRM.

– Platforma mea electorală reiese din programul Partidului Comuniştilor, adoptat la plenara PCRM. Deviza mea: „Împreună cu poporul, vom opri reformele antistatale!” Dacă voi accede în Parlament, mă voi referi, în special, la restabilirea activităţii tuturor instituţiilor medicale, funcţionarea cărora a fost anterior suspendată. Voi pleda pentru revitalizarea întreprinderilor vechi şi deschiderea a altor noi pentru a crea locuri de muncă. În satul Criva e una din cele mai extinse peşteri din lume,  ce ar deveni un loc atractiv pentru turişti.

Am acumulat o practică reuşită chiar şi la nivelul satului Larga în calitate de consilier local, când împreună cu fracţiunea PCRM am zădărnicit intenţia de a închide instituţiile de învăţământ şi educaţie timpurie. Am contribuit la deschiderea unui centru multifuncţional pentru vârstnici şi a casei pentru copii „Amic”, a unei şcoli sportive. Sper, ca, împreună cu alegătorii, să le reuşim pe toate cele trasate.

Răspunzând la întrebarea moderatoarei Natalia Vrancean despre perspectiva implementării unei noi reforme teritorial-administrative, Anatolie Creciun a declarat că e categoric împotriva unei astfel de reforme şi că în condiţiile Republicii Moldova sistemul judeţelor ar funcţiona împotriva oamenilor, ce anterior, deja s-a demonstrat. Mai bine am perfecţiona managementul actualului sistem şi gestionarea corectă şi transparentă a surselor financiare.

Anatolie Creciun a răspuns şi la câteva întrebări parvenite la redacţie din partea alegătorilor din raionul Briceni şi satele Corestăuţi şi Hădărăuţi din raionul Ocniţa, ce sunt parte componentă a circumscripţiei uninominale nr.1. Candidatul PCRM va pleda pentru fortificarea relaţiilor directe cu electoratul şi a menţionat mai multe pârghii şi forme în executarea poruncilor alegătorilor.

Deşi reprezentanta PSRM Zinaida Greceanîi a fost lipsă la dezbateri, totuşi, Anatolie Creciun a adresat în mod virtual oponentei sale câteva întrebări, care, speră, vor fi auzite şi la care va primi răspuns.

– Alegerile parlamentare din 2014, practic au fost câştigate de PSRM, cele prezidenţiale – la fel. În aşa caz de ce PSRM nu-şi asumă responsabilitate creată în republică?

– Altă întrebare. Un şir de deputaţi PSRM au cetăţenia română, dar pledează pentru fortificarea relaţiilor cu Federaţia Rusă. Cum de înţeles acest lucru?

Anatolie Creciun a declarat că are şi alte întrebări, dar care le va adresa dnei Zinaida Greceanîi în cadrul următoarei runde, ce se va desfăşura la 14 februarie curent.

În final, candidatul PCRM Anatolie Creciun a mulţumit grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor şi susţinere în campania preelectorală şi s-a adresat către alegătorii din teritoriul circumscripţiei nr.1 Briceni-Ocniţa să voteze pentru candidatura sa.

PCRM la putere – ordine în ţară!

PUBLICITATE