Ghidul alegătorului

0
48

Când și unde votăm?

 • Votarea are loc într-o singură zi, între 7.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.
 • Alegătorul prezintă operatorului actul de identitate. Operatorul introduce datele personale ale alegătorului în calculator, iar sistemul informațional automatizat semnalează dacă persoana are dreptul să voteze, dacă este arondată anume la această secție de votare și dacă nu a mai votat la scrutinul respectiv.
 • Alegătorul semnează în lista electorală de bază în dreptul numelui său sau în lista suplimentară.
 • Membrul biroului secției de votare aplică în actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă și înmânează 2 buletine de vot – unul pentru circumscripția uninominală și celălalt pentru circumscripția națională.
 • Buletinele de vot se completează de alegător doar în cabina de vot, prin aplicarea unei singure ștampile pe fiecare buletin.
 • Buletinele de vot se pliază şi se introduc în urna de vot.

ATENŢIE!

Se interzice scoaterea buletinelor de vot din incinta secţiei de votare. Alegătorilor li se interzice filmarea sau fotografierea în incinta secției de votare. Puteți să vă exercitați dreptul de vot doar la o singură secție de votare.

 • Pentru a verifica și a afla, rapid și comod, secția de votare (localul, adresa, contacte) unde sunteți înscriși ca alegător, vă recomandăm să accesați pagina https://verifica.cec.md/.

 – Unde voi vota în cazul în care în fișa de însoțire a buletinului de identitate este indicată mențiunea “valabilă” atât cu privire la domiciliu, cât și cu privire la reședință?

 • Află că, în conformitate cu art.9, alin.(2) din Codul electoral, „În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința”.

– Am schimbat buletinul de identitate după tipărirea listelor electorale. Trebuie oare să-mi schimb datele și în lista electorală?

 • Articolul 44, alin. (10) din Codul electoral prevede că modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători Comisiei Electorale Centrale sau biroului electoral cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.

– În cazul în care am aplicat greșit ștampila “Votat” în buletinul de vot, am dreptul să cer alt buletin de vot?

 • Da. Potrivit art.59, alin.(6) din Codul electoral „Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.”

– Cine are dreptul de a alege în Republica Moldova?

 • Dreptul de a alege îl au toți cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

– Dacă în ziua alegerilor, nu pot să merg la secția mea de votare, având un motiv întemeiat (de exemplu, sunt bolnav), pot vota acasă?

 • Desigur. Art. 60, alin. (4) din Codul electoral îți garantează acest drept. Conform acestuia, în cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni la locul unde, de regulă, ar trebui să voteze, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă și cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar de persoanele care domiciliază în perimetrul secţiei de votare corespunzătoare, iar cererile urmează a fi făcute în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15.00 dacă se prezintă și certificat medical.

NOTĂ: Dacă aveți întrebări pentru candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, așteptăm să le scrieți la adresa electronică ziarul.nostru@yahoo.com, pagina de facebook, sau ne puteți contacta la numărul de telefon 069326061, iar acestea vor fi adresate candidaților în cadrul dezbaterilor electorale.

PUBLICITATE
DISTRIBUIȚI
Articolul precedentTăiem şi vindem
Articolul următorDouă obiective prioritare