Gala parteneriatelor 2018

0
335

Direcția Învățământ Soroca a organizat Gala Parteneriatelor 2018. În cadrul evenimentului au fost menționate instituțiile de învățământ din raionul Soroca, care au obținut rezultate în cadrul parteneriatelor încheiate.  De menționat este faptul că gimnaziile și liceele din raionul Soroca au reușit să încheie acorduri nu doar la nivel local, național, dar și internațional.

Avem încheiate acorduri de parteneriat cu poliția, biserica, mass media și cu alte instituții. La fel avem parteneriate internaționale și anume parteneriat cu Corpul Păcii, cu o instituție educațională din Iași, cu Gala Galaction din Mangalia și cu comuna Paltin din județul Vrancea, a menționat Svetlana Rahimov, directoarea gimnaziului din Volovița.

Parteneriatele educaționale sunt o parte componentă a viziunii instituției noastre, deoarece suntem o instituție deschisă către comunitate. Avem mai multe parteneriate. Ne mândrim cu acordurile încheiate cu două instituții de prestigiu din municipiul Buzău, România, Colegiul Național “Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Colegiul Național “Mihai Eminescu”, a precizat Anatol Iavorschi, directorul Liceului “Ion Creangă”, din or.Soroca.

  • Necesitatea parteneriatelor în instituțiile de învățământ este una primordială, deoarece doar așa putem obține rezultate frumoase. În localitatea noastră avem exemple de parteneriate cu administrația publică locală, cu AO “Destin”, cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia, datorită cărora am implimentat proiecte de succes. Am deschis un centru incluziv, unde se pot odihni atât copii, cît și părinții și buneii acestora, a adăugat Adriana Pocitari, profesoară la gimnaziul din  satul Schineni.

Parteneriatele educaţionale sunt încheiate în urma unor acorduri semnate între directorii şi reprezentanţii  instituţiilor care doresc să desfăşoare una sau mai multe acţiuni comune. Activităţile se desfăşoară ţinând cont de tema aleasă în cadrul parteneriatului, de resursele materiale şi de timp, de resursele umane de care dispun,  de grupurile ţintă cărora le sunt adresate. Rolul parteneriatului educaţional este de a stabili o comunicare eficientă între parteneri şi de a obţine rezultatele aşteptate.

  • Gala Parteneriatelor este un eveniment care își propune să treacă în revistă cele mai reușite parteneriate, pe care instituțiile de învățământ din raionul Soroca, le-au inițiat și implimentat pe parcursul anului 2018. Aceste parteneriate vin să soluționeze o serie de probleme cu care se confruntă instituțiile de învățământ, de la problema succesului școlar, abandonul, disciplinei, până la diversificarea activităților extraccuriculare, a specificat Angela Moșenco, șefa Direcției de Învățământ Soroca.

Gala Parteneriatului a finalizat cu ceremonia de înmânare a diplomelor, beneficiarilor proiectelor implementate. Trofeul Galei a  fost înmânat gimnaziului “Alexandru Lupașcu”, din satul Volovița.

PUBLICITATE