Ghidul alegătorului

0
137

Cum pot vota dacă în ziua alegerilor nu pot fi la domiciliu/reședință?

Regula generală spune că fiecare persoană poate vota doar la secția de votare ce corespunde domiciliului sau reședinței indicate în actul de identitate. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează la secția de votare ce corespunde reședinței. Doar la alegerile parlamentare și prezidențiale există excepții de la regulă.

Exemplu de situație: ”În ziua alegerilor mă voi afla într-o altă localitate din R. Moldova decât cea în care am domiciliul sau reședința, cum pot vota?”

Soluția: Cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, depuneți o declarație a locului de ședere (fără prezentarea dovezii adresei de ședere) la organul administrației publice locale din localitatea în care doriți să votați. Declarația se depune personal, la prezentarea actului de identitate în original și în copie. Începând cu 22 de zile până la alegeri și în ziua alegerilor, în baza actului de identitate, depuneți o cerere la biroul electoral corespunzător domiciliului. Acesta vă va elibera un certificat pentru drept de vot. Cu certificatul veți putea vota în orice secție de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, pe lista suplimentară.

Exemplu de situație: Sunt student/elev și nu am domiciliul sau reședința în localitatea din R. Moldova în care îmi fac studiile, dar doresc să votez în această localitate, cum procedez?

Soluția: Studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați la instituții de învățământ într-o localitate în care nu au domiciliu sau reședință pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate. Pentru aceasta ei trebuie: să prezinte actul de identitate; să prezinte carnetul de student cu înscrieri privind instituția de învățământ la care sunt înmatriculați în localitatea respectivă; să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere că vor vota doar la o secție de votare.

Exemplu de situație: În ziua alegerilor mă voi afla peste hotarele țării, cum votez?

Soluția: Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în afara țării, conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale. Pentru cetățenii Republicii Moldova de peste hotare au fost constituite 3 circumscripții: una – la Est de Republica Moldova, alta – la Vest de Republica Moldova şi a treia – pentru Statele Unite ale Americii şi Canada.

Lista secțiilor de votare va fi plasată pe pagina oficială www.cec.md, după constituirea acestora, cu 35 de zile înainte de ziua alegerilor. Actele în baza cărora alegătorii pot vota peste hotarele țării:

  • pașaportul valabil al cetățeanului Republicii Moldova;
  • livretul de marinar

ATENȚIE! Nu se permite votarea în baza buletinului de identitate! Verificați valabilitatea actelor înainte de a merge la alegeri!Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova https://www.cec.md

Cum votez dacă nu mă pot deplasa la secția de votare?

În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secției de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puțin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot fi făcute în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării.

Cum verific dacă am fost  inclus în lista electorală?

Listă electorală – listă ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază ori își au reședința pe teritoriul unei secții de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală și la o singură secție de votare. Cu 20 de zile înainte și până în ziua alegerilor, alegătorul se poate adresa la secția de votare pentru a verifica corectitudinea întocmirii acesteia. El are dreptul să solicite includerea/excluderea sa, corectarea altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alți alegători. Pentru efectuarea oricăror modificări, este necesară prezentarea actului de identitate și/sau a altor documente doveditoare. Verificarea listei poate fi efectuată și on-line pe pagina oficială a CEC.

Cetățenii R. Moldova se pot înregistra prealabil în scopuri electorale la alegerile parlamentare ordinare din 2019

Înregistrarea Prealabilă este un serviciu opțional prin care puteți să vă anunțați intenția de a vota:

  • într-o anumită localitate din străinătate, dacă sunteți cetățean al Republicii Moldova și aveți drept de vot;
  • la secțiile de votare pe teritoriul R. Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale, dacă sunteți cetățean al R. Moldova, aveți drept de vot și domiciliul în localitățile din stânga Nistrului (Transnistria).

Scopul Înregistrării Prealabile:

  • de a stabili numărul estimativ al alegătorilor care vor vota în afara țării și la secțiile de votare organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria) pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale;
  • de a fi deschise secţii de votare suplimentare în străinătate cu acordul autorităților țării respective;
  • de a determina numărul estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secțiilor de votare respective.

Pentru a vă înregistra aveți două posibilități:

  1. on-line, pe pagina inregistrare.cec.md;
  2. prin cerere scrisă (individuală sau în grup) către Comisia Electorală

Centrală (str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012) și/sau către misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modelul cererii poate fi descărcat aici: https://inregistrare.cec.md/ Pentru mai multe informații, vă recomandăm consultarea paginilor oficiale: http://www.alegator.md/ și https://www.voteaza.md/

PUBLICITATE