Aici durerile sunt mai alinate

0
136

Istoric

La 7 noiembrie 1873 în localitatea Florești pentru prima dată a fost deschisă o instituție medicală cu 6 paturi.Cârmuirea de zemstvă din Soroca în anul 1870 a luat o decizie despre transferul spitalului din Vadul lui Rașcov în Florești. Data de 7 noiembrie 1873 este recunoscută, ca data înființării spitalului din Florești. Drept stimul de a transfera spitalul din Vadul lui Rașcov în Florești a servit testament secției regretatului general Starov, care locuia în Florești. Prin testament spitalului din Florești îi revenea în fiecare an câte 3000 ruble, cu condiția că spitalul va fi construit în livada cu pomi fructiferi cu suprafața de 6 hectare, înconjurat de un gard de piatră cei aparținea. La sfârșitul anului 1876 au fost date în exploatare primele clădiri, care s-au păstrat până la sfârșitul secolului XX. În 1997 clădirile au fost demolate, ca fiind foarte vechi (au servit peste 120 ani), iar spitalul a fost transferat de pe malul râului Răut, adică din partea istorică a oraşului Florești, la nord-vest în afara lui pe un loc pitoresc în fața soarelui în noile edificii, care de fapt formează un întreg orășel medical. Primul medic, care a activat în Florești de la deschiderea spitalului în 1873 și până în 1880 a fost doctorul Iljițchii ajutat de 6 asistente medicale. În 1880 doctorul Iljițchii s-a transferat la Hotin, unde a activat până la sfârșitul vieții sale. Următorul medic care a extins spitalul până la 20 de paturi, a activat între anii 1880-1902 a fost Vladimir Polivenco. El a venit în Florești după absolvirea facultății de medicină a Academiei din Kiev și a activat aici până la sfârșitul vieții sale. În anul 2002 în cinstea doctorului Polivenco a fost înălțat un monument în fața blocului chirurgical al spitalului. La sfârșitul secolului XIX în actualele granițe ale raionului Florești funcționau 2 spitale: Florești și Tîrgul Vertiujeni. Pe parcursul următorilor ani spitalul a fost condus cu chibzuință și responsabilitate de către medicii destoinici, care au lăsat ca moștenire experiență și realizări frumoase. De la începutul secolului XX și până în 1944 numărul paturilor în spital a ajuns până la 85. Până în prezent au rămas în memoria băștinașilor medicii A. Babcinco, I. Romanesco, Ia. Șapiro, care au activat și au dezvoltat serviciul medico-sanitar în acea perioadă grea din secolul XIX începutului secolului XX în raionul Florești. Începând cu anii 1950 în raion au fost deschise 9 spitale cu o capacitate totală de 450 paturi, în care activau 48 de medici acordând asistență medicală pe următoarele profiluri: terapie, chirurgie, boli infecțioase, pediatrie, dermato-venerologie, obstetrica, ginecologie. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a spitalul și sistemul de sănătate din raion e legată de numele lui Stepan Plașoc, care a lucrat în calitate de medic șef al raionului timp de 26 ani (1958-1984). Astăzi, spitalul raional Florești este un mic orășel medical așezat pe o suprafață de 6,9 hectare în afara orașului, pe un loc pitoresc, admirat de multiplii oaspeți din Moldova și de peste hotarele ei. În prezent instituţia are o capacitate de 286 paturi, (276 paturi desfășurate în orașul Florești și 10 paturi în filiala Sănătăuca.) În spital se acordă asistență medicală pe următoarele profiluri: chirurgie, urologie, traumatologie și ortopiedie, terapie intensivă și anesteziologie, oftalmologie și otorinolaringologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, maladii contagioase, cardiologie, gastrologie, pneumologie, neurologie, terapie generală, îngrijiri paliative, fizioterapie și reabilitare, geriatrie. Baza tehnico-materială include 4 blocuri clinice: blocul chirgical cu 4 etaje, blocul terapeutic cu 4 etaje, blocul mamei și copilului cu 3 etaje, blocul pentru boli infecțioase cu 2 etaje, și 4 blocuri auxiliare: blocul alimentar, blocul patomorfologic, blocul administrativ, cazangeria. În prezent în spital activează 53 de medici și 170 asistenți medicali.

Spitalul raional Floreşti e cea mai longevivă instituţie medicală din regiune. Recent, s-au rotunjit 145 de ani de la fondare. A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an, la 8 noiembrie, să fie sărbătorită „ziua de naştere” şi hramul acestei prestigioase instituţii.

Sărbătoarea culminează cu o întâlnire a generaţiilor de personalităţi ce au fost, sunt şi vor fi de strajă sănătăţii oamenilor.

Gheorghe Gancear, Ştefan Paniş, Adela Legumă, Valeriu Nichiforciuc, Eugeniu Nichiforciuc
Medicul farmocolog clinician Ion Manole şi Constantin Grădinaru, medic-chirurg cu un stagiu de jumătate de secol
Reprezentanţii agenţiei teritoriale Soroca pentru asigurări în medicină Ecaterina Trofimov şi Ăla Ursu cu
vicepreşedintele raionului Floreşti Gheorghe Gancear
Directorul Valeriu Nichiforciuc, contabila Eugenia Dobrea şi asistenta medicală principală Adela Legumă
Medicul Ion Popovici şi echipa sa prezentă la eveniment

Evenimentul a demarat la bustul doctorului Vladimir Polivenco, care începând cu 1880 timp de 22 de ani a dirijat activitatea personalului medical şi a dezvoltat baza tehnico-materială a spitalului. Aici, în faţa monumentului, a fost oficiat un serviciu divin, de pomenire a celor ce au activat şi de sănătate şi prosperare a celor ce continuă, dezvoltă şi perfecţionează deservirea medicală a populaţiei. Au fost aprinse lumânări, depuse flori, ca apoi Valeriu Nichiforciuc, directorul spitalului să-i invite pe cei prezenţi în localul cantinei, unde oaspeţii au fost plăcut surprinşi de o primire ca la hram.

Valeriu Nichiforciuc, în alocuţiunea sa a menţionat: „Eu sunt al 15-lea şi al 17-lea medic-şef al spitalului nostru. De două ori, cu o mică pauză, am fost director. Mă mândresc cu faptul că predecesorii mei au parcurs prin ani o cale atât de lungă şi ne-au transmis, din generaţie în generaţie, o instituţie de înaltă autoritate. Noi am continuat dezvoltarea, utilarea şi amenajarea ei, făcând-o şi mai prosperă, şi mai solicitată nu numai de floreşteni, dar şi de pacienţii din raioanele vecine. Astăzi, în zi de sărbătoare, s-au întâlnit, prin persoane, trecutul, prezentul şi viitorul. Anii trec, se trec şi oamenii, dar frumoasele amintiri despre faptele bune lăsate de ei rămân în memoria urmaşilor şi se transmit viitorului, tinerilor specialişti, ce vin în  colectiv. Devotamentul veteranilor faţă de pacienţi, de munca nobilă ce au profesat-o, rămâne un exemplu pentru colectivul de astăzi al spitalului”.

Directorul instituţiei s-a referit, în special, la meritul asistentelor medicale, ce mereu au grijă de pacienţi la crearea echipelor compatibile în secţii, ce conduce la excluderea divergențelor. Se lucrează în comun şi eficient.

Valeriu Nichiforciuc, directorul instituţiei

Graţie instituţiei lui Valeriu Nichiforciuc s-au colectat multe materiale scrise, imagini fotografice, apoi şi video ce au completat istoria spitalului, reflectată în albumuri şi în presă. Acum se lucrează asupra creării unei galerii de portrete ale personalităţilor ilustre ce au activat în spitalul din Floreşti şi a conducătorilor acestei instituţii.

Adela Legumă, asistenta medicală principală a făcut o incursiune în istoricul spitalului, apoi a demonstrat pe ecran imagini video din trecutul şi prezentul instituţiei. Desigur, acest moment a răvăşit amintirile veteranilor, care mai apoi au povestit despre condiţiile în care au lucrat, care nici nu pot fi comparate cu cele din prezent.

Asistenta medicală principală Adela Legumă

– Am activat 45 de ani în diferite funcţii, inclusiv ca şef de secţie şi locţiitor al medicului-şef, –  îşi aminteşte Larisa Isac. – Acum invidiez, în sensul pozitiv al cuvântului, actualul personal al spitalului. Saloane spaţioase, amenajate, utilaj modern, specialişti tineri, capabili, profesionişti. Mă mândresc că am fost parte a acestui colectiv.

Ion Manole cu Larisa Isac, ce e în medicină de 45 de ani

– Iar eu cu soţia am muncit în domeniul medicinii floreştene câte 50 de ani, – afirma Constantin Grădinaru. – Astăzi m-am întâlnit cu foştii colegi, cu asistentele ce m-au susţinut în timpul operaţiilor chirurgicale şi sunt nespus de emoţionat, de atenţia ce ne o acordă directorul Valeriu Nichiforciuc. Mă întâlnesc şi acum cu foştii mei pacienţi, unii mă îndeamnă să revin în serviciu. Dar e timpul să-i promovez pe cei tineri, care merită să continue lucrul nostru în condiţii noi, asigurând un tratament eficace pacienţilor.

În cadrul festivităţii cuvinte de înaltă apreciere au adresat colectivului vicepreşedintele raionului Floreşti Gheorghe Gancear, directorul-adjunct al agenţiei teritoriale Soroca de asigurări în medicină Ăla Ursu, preşedintele comitetului sindical al spitalului Valentina Barbăroş.

Preşedintele comitetului sindical Valentina Barbăroş

Preşedintele raionului Ştefan Paniş a declarat: „Spitalul nostru e cel mai frumos din regiune şi va continua să fie aşa. Căci autorităţile centrale şi consiliul raional acordă colectivului suport instituţional şi financiar pentru o dezvoltare continuă. Sunt implementate şi un şir de proiecte investiţionale, ce au contribuit la modernizarea secţiilor, utilarea lor cu aparataj performant. Pentru anul viitor consiliul raional va veni cu încă 1 milion 500 de mii de lei pentru continuarea lucrărilor la maternitate şi în alte secţii. Spitalul nostru şi în continuare va servi un bun exemplu pentru toate instituţiile medicale din nordul ţării”.

Preşedintele raionului Floreşti Ştefan Paniş

Acest lucru l-a confirmat şi deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Eugeniu Nichiforciuc.

– Fiind medic de specialitate, cunosc problemele ce există în domeniul ocrotirii sănătăţii şi  voi aplica pârghiile de influenţă asupra dezvoltării acestui sector în ansamblu pe ţară şi în raionul Floreşti, în special. Şi nu numai din cauza că sunt originar din Floreşti şi că tatăl meu aici e director, dar şi pentru că sănătatea cetăţenilor e mai scumpă ca orice. Oamenii noştri merită o atenţie sporită şi o garanţie profesionistă în tratarea maladiilor, – a accentuat Eugeniu Nichiforciuc.

Felicitări de la Eugeniu Nichiforciuc, deputat în Parlamentul RM

În final, Valeriu Nichiforciuc şi Adela Legumă le-au înmânat veteranilor flori şi plicuri „secrete”, apoi cu toţii au cântat şi dansat. A fost o întâlnire de suflet ce va rămâne în memorie ca o frumoasă, emoţionantă şi plăcută amintire.

Şefa secţiei pediatrie Tamara Ababii cu veteranele în medicină Maria Spoială şi Vera Covali
Valeriu Nichiforciuc cu asistentele medicale Maria Babiţcaia, Eufrosiasinia Burcovschi, Valentina Casapu, care au lucrat în secţia traumatologie 40 de ani şi au fost chiar şi la nunta actualului director
PUBLICITATE