Leonid Boicu-omul și opera

0
205

Istoriografia este știința care  nu se abate de la norme și reguli. Ea a apărut înainte de a exista o profesie de istorie, o meserie  atare, pentru că chiar de la începuturi a existat nevoia puterii constituitive de a întemeia și istoricește, iar această nevoie a făcut să se nască discursul legitimant istoric. Formele acestuia  pot fi și rămân  absolut diferite, constantă  e numai motivația de substrat a fiecărui text, finalitatea lui pragmatică.

Pornind de la finalitatea pragmatică și de la motivație, comunitatea istoricilor din spațiul românesc au adus un omagiu lui Leonid Boicu, istoricul care a împărțit două maluri de Prut, dar care a știut, precum știe orice personalitate notorie, să cuprindă în vizorul său imensitatea.

De aceea, la 19 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Dondușeni a avut loc conferința internațională  ”Istoricul Leonid Boicu-omul și opera”.

La evniment au participat academicienii Alexandru Zub, directorul de onoare al Instituutului de Istorie „A.D. Xenopol ”, Filiala Iași a Academiei  Române și Demir Dragnev, membru corespondent al AȘM, institutul de Istorie MECC, profesorii universitari Gheorghe Cliveți  , Dumitru Vitcu , Institutul de Istorie   „A.D. Xenopol ”, Mihai Cojocaru, Universitatea „Al.I. Cuza ”, Iași, conferențiarii, Vlad Mischevca și Ion Negrei, Institutrul de Istorie MECC.

Au fost   prezenți în sală  și rudele istoricului -sora , Silvia Sergent (Boicu) stabilită în Elveția, Liubovi Gorin, Claudia Pulbere, Igor Racu – profesor universitar, Iurie Ftomov, Alexandru Verejanu, Constantin Rusanovschi.

Contribuția  distinsului  istoric, Leonid Boicu,  în cercetare a fost și rămâne una esențială, lucru văzut  prin principalele coordonate tematice ale operelor sale implementate în cele peste 70 de titluri ce  nu și-au pierdut valoarea științifică pe parcursul anilor și care reprezintă în continuare veridicitatea  istorică, social-economică și politică a României în epoca modernă  și istoria raporturilor internaționale ale Principatelor Moldovei și Țării Românești în veacurile XVIII și al IX.

Anul 2018 este anul centenarului Unirii, iar aceasta îndeamnă cercetări în domeniu cunoașterei adevăratelor valori naționale, a numelor notorii care au dus faima științei și culturii, fiind născuți în perioada interbelică într-o țară reintegrată și au lăsat opere științifice valoroase încă insuficient de bine cunoscute.

Evenimentul produs la Dondușeni are drept impact readucerea din anonimat a personalității istoricului Leonid Boicu în localitatea lui de baștină, or.Dondușeni.

Publicul prezent în sală, în marea majoritate elevi-liceeni au ascultat discursurile prezentate și  drept urmare vor continua să mediteze asupra celor expuse la lecțiile de istorie, la ore opționale și chiar într-un mediu mai restrâns pentru a sublinia importanța, valorile și a remodela în substratul conștiinței lor sentimentul civic, de patriotism.

Academicienii și cercetătorii care au prezentat discursuri și care l-au cunoscut personal pe Leonid Boicu au trecut în revistă amintiri despre el ca om de știință, ca coleg, mentor, cunoscut. S-a conturat portretul istoricului și s-au evidențiat competențe științifice înalte dar și calități omenești de care a dat dovadă.

Mihai Cojocaru, reprezentant al Academiei ,,Al.I.Cuza,, din Iași s-a referit și la aspectul de limbaj al cercetătorului care uzual nu producea o dispersare ierarhică între om de știință și începător .

Demir Dragnev, membru corespondent al Academiei de Științe Moldova a vorbit despre începutul de cercetare al operelor lui Leonid Boicu, zicând că sunt o sursă de inspirație valoroasă și poartă o conotație de înaltă ținută civică.

S-a făcut trimitere la valorile spirituale ale istoricului care a păstrat în inimă permanent amintirea despre Dondușeni și care îi străpungea inima făcându-l să treacă virtual  Prutul de nenumărate ori, așa precum o făcea Gr.Vieru, făcând naveta Moldova – România în virtualitatea lui proprie.

Sora academicianului căreia i-a fost înmânată Diploma confirmativă a titlului ,,Cetățean de Onoare,, (postmortem) al orașului Dondușeni și-a amintit cu drag de Moldova, de Dondușani, locul de baștină pe care la părăsit cu foarte mulți ani în urmă. Ea a adus mulțumiri organizatorilor fiind satisfăcută de felul cum a demarat această întâlnire, mulțumită că a putut reveni acasă și a revăzut imaginea fratelui pe fondalul peisagistic a  toamnei  la Dondușeni, savurând cu nesaț din aceste comori.

Veaceslav Botezatu, director-executiv, AO Baștina Dondușeni a mulțumit participanților  conferinței și a descris succinct din istoricul or.Dondușeni

Cercetătorul și conferențiarul Vlad Mischevca, originar din Dondușeni, a menționat că astfel de personalități notorii sunt în toate raioanele republicii și este important să le descoperim. La întrebarea care este impresia pe urmele conferinței, constată că atmosfera emotivă din sală a fost destul de înaltă și că este satisfăcut de petrecerea acestei conferințe. Speră la o conlucrare mai activă cu factorii decizionali ai raionului și la o promovare mai mare a cărților pe care le-a scris Leonid Boicu și a celor pe care continuă să le scrie și el ca cercetător.

Elevul LT „A. Mateevici” Dondușeni, Ștefănel Albu ,  a interpretat o piesă muzicală intitulată ”ACASĂ” și la întrebarea care ar fi semnificația titlului piesei respective în contextul conferinței, a răspuns genial: nicăieri pe lume ca la noi acasă.

 

 

 

 

 

PUBLICITATE