Peste 700 de elevi dintr-un liceu, evacuați din instituție

0
1356

În conformitate cu planul de pregătire la protecţia civilă la data de 27 septembrie, în incinta Liceului ,,Ion Crengă” or. Soroca a fost desfăşurată Ziua Protecţiei Civile cu tematica cutremur de pămînt.  Aici au fost implicate atît cadrele didactice din instituţie cît şi elevii, care au demonstrat acţiunile lor în caz de cutremur de pămînt. Din instituţie au fost evacuati 721 de elevi şi 45 cadre didactice.

La fel a fost demonstrat un exerciţiu privind modalitatea de stingere a unui focar de incediu cu ajutorul stingătorului de flăcări. Conform programului astfel de antrenamente se desfăşoară anual în toate instituţiile de învăţămînt. Orientarea practică şi caracterul de concurs al măsurilor aplicaţiei „Ziua Protecţiei Civile” favorizează formarea la elevi a deprinderilor de recunoaştere şi apreciere a pericolului sau a factorilor dăunători ai societăţii, stabilirea măsurilor de protecţie   şi  comportare adecvată în caz de situaţii excepţionale acasă, în stradă, în sînul naturii, de posibilitatea protecţiei personale şi capacitate de acordare a autoajutorului şi primului ajutor medical.

Scopul exerciţiului este aprecierea multilaterală a nivelului de pregătire al instituţiei de învăţămînt pentru îndeplinirea măsurilor de protecţie a personalului şi elevilor în  situații excepționale, educarea deprinderilor practice la conducătorii instituţiilor privind primirea operativă a deciziilor, hotărîrilor şi capacităţilor de dirijare cu măsurile de protecţie a efectivului şcolii. 

În acest context DSE Soroca atenţionează că în caz de cutremur este necesar de a respecta următoarele măsuri:

    Nu intraţi în panică. Nu întreprindeţi nimic ce ar putea să-i dezorienteze pe cei din jur. Nu ţipaţi si  nu vă agitaţi. Edificiile moderne sunt construite astfel, încât ar putea rezista la un cutremur cu o magnitudine de 6-7 grade.

Dacă vă aflaţi înăuntrul clădirii rămâneţi pe loc. Dacă cutremurul de pământ va surprins afară, nu încercaţi să vă adăpostiţi. Un număr mare de accidente se produc din cauza că lumea încearcă să intre sau să iasă în grabă din clădire, iar uneori se aruncă din geamuri. Nu faceţi acest lucru.

Seismul poate dura de la câteva secunde până la un minut. Nu vă speriaţi dacă în timpul oscilaţiilor se va deconecta energia electrică, se vor include semnalele de alarmă. În cazul în care aţi rămas în apartament  plasaţi-vă în tocul uşii a peretelui de bază (de obicei este uşa de la intrare), sub grindă, sau în colţul camerei care este edificată dintr-un perete de bază. Nu staţi în mijlocul odăii, depărtaţi-vă geamuri, dulapuri, poliţe, oglinzi, balcoane sau alte obiecte grele care ar putea să cadă.

Odată cu încetarea zguduiturilor, părăsiţi imediat clădirea. Coborâţi-vă pe scări, lipindu-vă de pereţi. Încercaţi să deconectaţi gazul, apa, energia electrică. Luaţi trusa medicală, lanterna, lucrurile cele mai necesare, produse alimentare, închideţi uşa cu cheia.

Încercaţi să vă deplasaţi pe un loc deschis, îndepărtându-vă la o distanţă de 10-15 metri de imobile, edificii, poduri, conducte de gaz, întreprinderi şi locuri unde sunt depozitate substanţe inflamabile, explozibile si toxice. Feriţi-vă de firele electrice rupte si de obiectele ce ar putea să cadă (balcoane,  parapete, garduri de piatră, pervazuri). Dacă  seismul va surprins în automobil e de dorit să vă deplasaţi pe un loc deschis, departe de edificii, estacade, treceri subterane,  ziduri sau poduri, nu părăsiţi automobilul până nu încetează zguduirile. Fiţi gata pentru acordarea ajutorului la transportarea sinistraţilor. Noaptea lumina farurilor d-voastră ar putea fi de folos.

Nu intraţi în panică în transportul obştesc, nu spargeţi geamurile, nu vă înghesuiţii la uşi. Şoferii de autobuse, troleibuze vor opri singuri mijlocul de transport si vor ţine uşile deschise.  Însă e de dorit ca pasagerii să rămână locului până la încetarea oscilaţiilor.

În instituţiile şcolare si preşcolare, în funcţie de circumstanţe,  evacuaţi în mod organizat copiii, sau ocupaţi locurile sigure sub băncile şcolare. Liniştiţi copiii. În instituţiile curative liniştiţi bolnavii, propuneţi-le să ocupe  locuri apărate, paturile instalaţi-le lângă pereţii de bază.

În cazul în care aţi fost prinşi sub dărâmături:

străduiţi-vă să nu vă pierdeţi cu firea, respiraţi adânc, pregătiţi-vă să înduraţi foamea si setea.  Atenţionaţi într-un fel sau altul salvatorii: ţipaţi sau bateţi cu ceva;

în cazul în care spaţiul din jurul d-voastră este relativ liber nu aprindeţi chibrituri, lumânări pentru a nu consuma oxigenul. Deplasaţi-vă atent, străduiţi-vă să nu provocaţi o nouă prăbuşire, orientaţi-vă după mişcarea aerului din afară.

Igor Brighidin- şef adjunct  DSE Soroca

 

PUBLICITATE