Conferința Pedagogică Raională ”Împreună pentru educație și calitate”, Soroca, 2018.”

0
534

Tradițional, la început de an școlar, are loc conferința pedagogică organizată de Direcția de Învățământ Soroca. Evenimentul s-a derulat sub genericul ”Împreună pentru educație de calitate”, la data de 12 septembrie, în incinta Palatului de Cultură.

În haine de sărbătoare, cu chipuri luminate, pline de răbdare și înțelepciune, așa cum numai profesorii se pot prezenta în orice vremuri, bune sau grele, cu demnitate și speranță, așa au fost văzuți, la eveniment, mult stimații noștri pedagogi. Sunt multe și greu de rezolvat problemele prin care sunt nevoiți a trece, dar îi încurajează rezultatele frumoase ale muncii lor. La conferinţă au fost prezenţi numeroși profesori, manageri ai instituțiilor de învățământ din raion, educatori, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, elevi, părinți, reprezentanți ONG, lideri sindicali etc.

Ședința a debutat cu raportul doamnei Mușenco Angela, șef adjunct al Direcției de Învățământ Soroca, cu tema ”Calitatea sistemului educațional raional. Realizări și perspective”, în care a adus o scurtă caracteristică a sistemului educațional raional, a vorbit despre realizările, dar și dificultățile întâmpinate. ”Aș vrea să fac referință la doi indicatori care definesc o școală de calitate, cel al rezultatelor la examene și cel al ratei de înrolare la studii. În anul de studii 2017-2018 am avut 146 de candidați la examenul de bacalaureat, din aceștia doar 2 nu au susținut examenul. Rata de promovabilitate este de 97,6%, cu 5 % mai mare decât media pe țară… Este un fapt demonstrat, cu cât un tânăr are un nivel mai ridicat de educație, cu atât șansele sale să obțină o muncă mai bine plătită, o viață mai bună, sunt mult mai mari. Cu cât o societate are un nivel mai înalt de educație, cu atât nivelul de dezvoltare al țării este mai înalt. Avem misiunea de a pregăti tânăra generație pentru o lume nouă în care vor trăi”, – a susținut în raportul prezentat, doamna A. Mușenco.

În raionul Soroca activează 103 instituții de învățământ general, în care învață circa 11.315 de copii. Cele mai multe instituții din raion sunt concentrate în mediul rural: 83%. Numărul de elevi scade constant drept urmare a efectului migrației și scăderii natalității. Pe parcursul anului 2017, din școli au plecat circa 80 de elevi. În 11 localități din raion nu există instituții de educație timpurie. Sunt atestați 432 de copii cu cerințe educaționale speciale care au beneficiat de servicii în 24 de centre de resurse pentru educație incluzivă. 72% dintre profesori dețin grade didactice. O problemă acută este lipsa specialiștilor la o serie de discipline școlare: matematică, fizică, informatică. Chiar dacă Direcția Învățământ a făcut demers către Minister și apeluri către noii absolvenți ai universităților pedagogice, tinerii nu se avântă în angajări. În total, în raion sunt doar 75 de tineri specialiști. Se constată îmbătrânirea cadrelor didactice. Fiecare al 6-lea profesor din raionul Soroca este pensionar. Participant la ședință, Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației a vorbit despre eforturile sindicatelor de a solicita mai multe revendicări, printre care majorarea cu 50% a salariilor profesorilor și dublarea salariilor personalului auxiliar, care este de doar 1170 lei – sub minimul de existență.

În calitate de înalt oaspete a participat doamna Monica Babuc, ministru al Educației, Culturii și Cercetării, care a enumerat principalele acțiuni întreprinse de MECC menite să îmbunătățească calitatea educației în Republica Moldova precum: reevaluarea și revizuirea curriculei școlare; eficientizarea și debirocratizarea sistemului; majorarea indemnizației pentru tinerii specialiști; reducerea la 75% a normei didactice pentru cadrele didactice tinere din instituțiile de învățământ general cu păstrarea salariului de funcție; gratuitatea desfășurării cursurilor de formare profesională continuă; aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă etc.

Pe de altă parte, profesorii susțin că încă nu simt schimbările spre bine, nici în debirocratizarea sistemului care le-ar oferi mai mult timp pentru elevi și părinți, nici în valoarea salariului care le-ar permite un trai decent, nici în dotarea cabinetelor. Au fost prezentate mai multe rapoarte privind rezultatele dezbaterilor atelierelor pedagogice organizate în diverse instituții de învățământ. În raportul prezentat de doamna Daniela Corcimari, director al gimnaziului din Bulboci, realizat în urma dezbaterilor desfăşurate cu inspectorii şi managerii şcolari, în care s-au discutat mai multe subiecte stringente, participanții au constatat, printre altele, că ”Directorului îi revine şi activitatea de gestionare a bugetului instituţiei, dar cel mai des este pus în situaţia de a identifica diverse modalităţi de a găsi surse pentru a acoperi deficiturile de buget în care s-au împotmolit şcolile, care uneori pare mai mult a cerşire. Formula învechită per elev nu permite instituţiilor nici de a „exista”, nemaivorbind de dotarea cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor, bibliotecilor cu materiale didactice care ar uşura munca profesorului în descoperirea succesului elevului… De jumătate de an se vorbeşte de debirocratizare, care până la urmă să se dovedească că această noţiune nu înseamnă o scădere, ci o adunare a rapoartelor, notelor informative şi alte tipuri de documente…”. Participanții la conferință au identificat problemele actuale existente în domeniul educațional și au înaintat unele soluții pentru lichidarea acestora.
Patru noi specialiști au fost felicitați pentru debutul profesional în sfera pedagogiei: Ana Popa și Valentina Vîzîi – educatoare la Instituția de Educație Timpurie nr. 12 din municipiul Soroca, Adriana Bacalâm, educatoare la Școala primară – grădiniță “Mihai Secara” din satul Niorcani și Andrei Grosu, psihopedagog la D.Î., care și-a exprimat recunoștința și dorința de afirmare în domeniu: ”În primul rând vreau să-i mulțumesc Dnei Angela Mușenco, șef adj. DÎ Soroca, care mi-a oferit această oportunitate de angajare și șefului ”SAP” Soroca, Dna Oxana Indricean, și colegilor care m-au primit cu multă căldură ca într-o familie. Așteptările mele vizavi de următorii doi ani sunt diverse, am frici de a nu dezamăgi, dar am să depun tot efortul ca să reușesc, să capăt cele mai bune practici și să avansez în domeniu. Vreau să felicit profesorii, CDS, logopezii, kinetoterapeuții, psihologii, psihopedagogii, echipele manageriale și nu în ultimul rând părinții și cel mai important copilașii cu ocazia începutului noului an școlar”.

Conferința Pedagogică Raională ”Împreună pentru educație și calitate”. A. Mușenco

Fragment din raportul ”Calitatea sistemului educațional raional, realizări și perspective” prezentat de doamna Mușenco Angela, șef adjunct Direcția de Învățământ, Soroca, în cadrul Conferinței Pedagogice Raionale ”Împreună pentru educație și calitate”

Posted by Ziarul Nostru on Wednesday, September 12, 2018

Vicepreședintele raionului Soroca, Nicuța Vladimir a premiat învingătorii concursului raional ”Cea mai pregătită instituție pentru noul an de studii”. Instituțiile de educație timpurie: Locul III – Instituția de Educație timpurie din s. Zastînca. Locul II – Instituția de Educație timpurie Nr. 17 din municipiul Soroca. Locul I – Instituția de Educație timpurie din s. Vasilcău. Școli primare, grădinițe: Locul III – Școala primară, grădiniță din s. Slobozia Nouă. Locul II – Școala primară, grădiniță ”Veniamin Apostol” din s. Dubna. Locul I – Școala primară din s. Ocolina. Gimnazii: Locul III – Gimnaziul din s. Regina Maria. Locul II – Gimnaziul din s. Schineni. Locul I – Gimnaziul din Bădiceni. Licee: Locul III – Liceul teoretic ”Al. Pușkin”. Locul II – Liceul Teoretic ”Petru Rareș”. Locul I – Liceul Teoretic ”Ion Creangă”. Au fost aduse sincere mulțumiri tuturor pedagogilor pentru efortul nobil de educare a tinerei generații, cu urări de sănătate și speranță spre un viitor frumos.

La finalul evenimentului, a fost aprobată rezoluția conferinței anuale a cadrelor didactice din raionul Soroca, prezentată de către directorul L.T. ”Constantin Stere”, Vasile Baș, în care s-a pus accent pe promovarea bunelor practici și implicarea activă a comunității în procesul educației, căci doar împreună se poate ajunge la un rezultat dorit: ”Conferința pedagogilor din acest an vine să susțină în continuare dezideratul sistemului educațional din R. Moldova, de a fi unul de calitate și de a oferi competențele necesare generațiilor în creștere, în vederea asigurării unui viitor prosper. Genericul conferinței de astăzi vine să reconfirme rolul pe care trebuie să și-l asume familia, comunitatea în sprijinirea cadrelor didactice. În acest context este necesar ca societatea să realizeze o schimbare de valori, atitudini și comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicați în susținerea educației… ”.

Conferința a avut ca scop analiza calității sistemului educațional din mai multe perspective: a cadrelor didactice, a părinților, a elevilor, a autorităților și identificarea soluțiilor de ridicare a nivelului calității învățământului. În cadrul conferinței au fost prezentate totalurile anului precedent de studii și au fost stabilite obiectivele pentru noul an școlar. Organizarea frumoasă a evenimentului, care încheie șirul de întruniri tradiționale ale cadrelor pedagogice și manageriale din acest an, a fost apreciată pozitiv de către participanți.
                                                                                                               Ludmila Talmazan

 

PUBLICITATE