La noi acasă la … Valea și Livezi

0
458

La 25 km. de municipiul Soroca, pe traseul Soroca – Otaci, există un indicator rutier care informează că la distanțe egale de câte 1 km, în direcții opuse se situează satele Livezi și Valea din comuna Cremenciug. Ambele localități au câte un număr de 12 gospodării. Se includ în lista celor mai puțin populate sate din raion, precum și de pe întreg teritoriul R. Moldova. La o evaluare pripită, am crede că nu prea ar avea ce vizita, un turist, în aceste locuri puțin populate, dar surpriza devine mare ajungând aici. Aceste două cătune întotdeauna au avut un număr redus de locuitori, dar nicidecum nu se includ pe lista satelor în proces de dispariție, datorită mai multor motive: în preajma localităților trece un drum național prin care se face legătură ușoară cu restul lumii, ocupațiile sătenilor țin de agricultură, ceea ce îi atașează de pământ, iar natura din jur atrage noi locuitori veniți din orașe, în căutarea liniștii. Chiar dacă sunt puțini săteni, orice turist va găsi întotdeauna un loc de cazare aici și va fi surprins de ospitalierea localnicilor dornici de o vorbă bună, mai mult chiar decât cei din satele mai mari. Iar locurile turistice din preajmă sunt de-a dreptul unice, unele – cu istorie milenară din timpurile Imperiului Roman.

         Livezi, file de istorie:  Numele satului este menționat, pentru prima dată, într-un calendar din anul 1910. Pe atunci avea 5 gospodării și 26 de locuitori. Legenda spune că primii oameni au venit din satul Cucuieți, astăzi, dispărut. În  Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904, de Zamfir Arbore, este descrierea localității: ”SLOBOZIA-CUCUEŢI, sătuc, în jud. Soroca, volostea Arioneşti, pe malul Nistrului, aproape de satul Cremenciug. Are 22 case, cu o populaţie de 148 suflete, ţărani români.”.

Ana Grigorievna, locuitoare a satului Livezi: ”Îmi place satul pentru că aici oamenii sunt prietenoși și muncitori. În trecut, erau mai mulți locuitori. Vecinii se adunau, cântau, dar o parte dintre cei bătrâni au decedat, iar copiii lor s-au stabilit cu traiul în alte localități mai mari: Vîsoca, Drochia. Pe timp de iarnă, locuiesc în orașul Soroca, dar verile le petrec numai în sat, unde îngrijesc o grădină frumoasă, livada”.

Ana Grigorievna arată fotografia vechilor locatari care au construit casa în care locuieşte
Idricean Petru (a.n. 1907) cu familia. Vechi locuitori ai satului Livezi

Valea, file de istorie: Nu în zadar i se spune Valea. Satul e situat într-o vale pitorească înconjurată de dealuri împădurite. Și aici legenda spune că primii locuitori au coborât din satul Cucuieți, apoi i s-au alăturat alții veniți din Cremenciug. Nu se cunoaște cu exactitate anul real al întemeierii cătunului. Primele date oficiale vin din 1930 din tabelul recensământului populației României, unde e atestat cu denumirea de Văleni.

  • Personalități remarcabile: În satul Valea s-au născut doi frați deveniți, în timp, personalități cunoscute: Serafim Idricean, doctor în științe tehnice și Mihail Idricean, fost șef al catedrei de microbiologie a ULIM.

Dorogan Veaceslav, locuitor al satului Valea: ”Satul Valea s-a format prin anii 1911-1912, dar înainte de întemeiere, aici au mai locuit alți oameni: Bulații și Sârbenii. În 1917, bunicul meu a cumpărat pământul unde și-a construit casa, de la un proprietar cu nume Bulat. Aici a locuit un unchi de al meu, apoi eu. Majoritatea celor care au hotărât să vină în Valea și Livezi, s-au deplasat din partea de jos a satului Cremenciug, din cauza inundărilor de acolo. Prima dată, s-au așezat pe locul Slobozia –Cremenciug, în vârful dealului, iar o altă parte a venit direct aici. În 1921, în urma reformei agrare, fiecare familie a primit câte 5 ha. de pământ lucrător. Satul a avut un ”boieraș” – Nicolae Condrea, deținea 40 ha de pământ, boteza și cununa toți tinerii din localitate. Spre regret, dintr-un număr redus de săteni, am avut și persoane deportate: Nicolae Sârbu, fost primar de Bădiceni și consilier la Consiliul Județean Soroca, fiul Ion și nepotul Petru. În prezent, sătenii și-au vândut pământurile unei asociații agricole, fapt ce pune în risc viitorul satului.”

Veaceslav Dorogan deapănă amintiri din trecutul satului

DE VIZITAT

Cetățuia – străveche așezare umană ridicată în perioada daco-romană, o insulă arheologică în mijlocul unui masiv agricol de lângă satul Livezi, de dimensiunile 270/250m, în care se evidențiază urmele a două locuințe de piatră și cărămidă, în trecut, acoperite cu olane. Perimetral, se înălța un peristil care a fost distrus în perioada sovietică, de parcă intenționat s-a dorit a șterge urmele istoriei daco-romane. Au rămas temeliile a 13 coloane. Una dintre ipotezele cercetătorilor afirmă că aici s-ar fi aflat o primă biserică creștină din întreg spațiul Nistrean, iar arheologul Ion Niculiță, care a efectuat săpături în 1999, afirmă că descoperirile făcute, obiectele de proveniență romană, demonstrează că Cetățuia a existat încă în sec. III-IV înainte de Hristos. Vasile Trofăilă, în lucrarea ”Raionul Soroca”, a scris despre istoricul acestui loc: ”Aici a fost identificat un sat străvechi, în locul numit ”Bolata”, vatra lui purtând numele de ”Cetățuie”. Satul a apărut după cucerirea Daciei de armatele Imperiului Roman și a existat până la năvălirea hoardelor barbare ale hunilor din anul 376, când a fost devastat și incendiat…. investigațiile arheologice ilustrează documentar influența romană asupra băștinașilor din zona Nistrului.”.

Bulhac. În apropierea satului Valea, există o pădure în care cresc mai mulți cireși și alți pomi fructiferi, nu întâmplător. Aici se mai găsesc ruinele altei localități Bulhac, dispărute după anii 1970.

Cucuieți – localitate dispărută în secolul trecut, situată pe creasta unui deal de lângă Nistru, în apropierea Țiglăului.
Natură, istorie, oameni ospitalieri – toate împreună formează o impresie de călătorie de neuitat. Valea și Livezi prezintă interes pentru cei care doresc să-și petreacă vacanțele în sânul naturii.

Recomandări turistice:

  • Amplasarea geografică: Satele Livezi și Valea se situează în nord-estul R. Moldova, în apropierea satului Sobari (1,5 km.), la 176 km. distanță de Chișinău.
  • Date statistice: Populația. Livezi: 14 locuitori; Valea: 12 locuitori.
  • Nume de familie din satul Livezi: Donos, Idricean, Jovnovschi, Railean.
  • Nume de familie din satul Valea: Tarasiuc, Cociu, Dorogan, Popescu, Popa.
  • Date de contact: Primăria. Tel.: 0-230-65536. Primar: Anatolie Pînzaru

Realizat de Ludmila Talmazan

PUBLICITATE